Vi söker ny dirigent!

Gästrike-Hälsinge nationskör söker ny dirigent med start höstterminen 2022! 

Vill du dirigera en rolig och internationell nationskör? Vi är en blandkör med runt 40 medlemmar som repar en gång i veckan och sjunger såväl traditionella svenska sånger som moderna låtar. Kören är öppen för alla, och vi strävar efter att vara en internationell, mångkulturell och inkluderande kör. Vi har inga intagningsprov för medlemmar samtidigt som vi alltid strävar efter den högsta nivån i våra framträdanden. 

Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans och leda körens repetitioner och framträdanden på nationens sittningar och körens konserter. Vi tycker om att ha roligt, och är en social kör som lika gärna sjunger på konsert som på den veckoliga körölen! 

Tidigare arbete som körledare är inte ett krav, men meriterande. Tillträde sker vid terminsstart hösten 2022. Arvode utbetalas. 

Är du intresserad, tveka inte att höra av dig till ordförande Fanny Gustafsson på chef@gh-koren.se! 

Vill du se oss uppträda? Ta en titt på vår youtubekanal! 

 

English

Gästrike-Hälsinge nation choir is looking for a new conductor to start fall semester 2022! 

Do you want to conduct a fun and international nation choir? We are a mixed choir with around 40 members that rehearse once a week and sing both traditional Swedish songs and modern songs. We are open for everyone, aiming to be an international, multicultural and inclusive choir. We hold no member auditions, while always aiming for the highest level in our performances. 

We are looking for someone who wants to develop together with us and lead the rehearsals and performances at the nation events and the choir’s concerts. We like to have fun and are a social choir who enjoys singing at concerts just as much as on the weekly choir beers! 

Experience as a choir conductor is not a must, but an advantage. The position is available from the start of fall semester 2022. Paid position. 

If you’re interested, don’t hesitate to contact chairperson Fanny Gustafsson at chef@gh-koren.se! 

Do you want to see us perform? Take a look at our youtube channel!